Norrländsk Journal

Norrländsk Journal är en tidskrift som uppmärksammar talang inifrån det samtida Norrland: begåvningar som ofta verkar i skuggan av det som pågår i storstaden. På ett nyfiket sätt vrider och vänder vi på traditionella stereotyper. Norrländsk Journal utkommer två gånger per år.

Read more

× Close Search

Start typing. Search results will appear here.