Norrländsk Journal

Norrländsk Journal är en tidskrift som uppmärksammar talang inifrån det samtida Norrland: begåvningar som ofta verkar i skuggan av det som pågår i storstaden. På ett nyfiket sätt vrider och vänder vi på traditionella stereotyper. Norrländsk Journal utkommer två gånger per år.

Read more

Info

Norrländsk Journal är en tidskrift som uppmärksammar talang inifrån det samtida Norrland: begåvningar som ofta verkar i skuggan av det som pågår i storstaden. På ett nyfiket sätt vrider och vänder vi på traditionella stereotyper. Norrländsk Journal utkommer två gånger per år.


Norrländsk Journal is a magazine that recognises talent within contemporary Norrland: endowments that often seem overshadowed by what is going on in the big city. In a curious way, twists and turns, we are the traditional stereotypes.

Norrländsk Journal is published twice a year.

Recent activity

× Close Search

Start typing. Search results will appear here.